Kiva kun löysit tänne
hyvän sään aikaan!

Liitto ja kassa jeesaavat, kun tarvitset tukea työelämässä. Päätös oman työelämäsi vakuuttamisesta kannattaa tehdä nyt - ja täällä voit hoitaa asian kuntoon.

Aliupseeriliitto

Puolustusvoimien aliupseerit, mekaanikot, lentomekaanikot ja sopimussotilaat

Aliupseeriliiton päätehtävä on ammattisotilaiden edunvalvonta. Liitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteisöjäsen.

Aliupseeriliitto edustaa puolustusvoimien palveluksessa olevia

 • aliupseereja
 • lentokonemekaanikkoja
 • mekaanikkoja
 • sopimussotilaita
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,2 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Kuljetus-, ahtaus-, huolinta- ja matkailualojen työntekijät sekä matkustamohenkilöstö

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on Suomen suurin kuljetusalan ammattilaisten liitto.

AKT:n jäsenet työskentelevät seuraavilla aloilla:

 • autoala
 • autokorjaamoala
 • autonhuoltoala
 • ahtausala
 • huolinta-ala
 • kuljetusala
 • öljytuoteala
 • terminaaliala
 • liikenneopetusala
 • matkatoimistoala
 • matkustamohenkilökunta
 • muut näihin liittyvät alat
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,6 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Ilmailualan Unioni IAU

Ilmailualan teknisten tehtävien ja palvelujen työntekijät

Ilmailualan Unioni IAU on ilmailualan tekniikassa ja palvelutehtävissä toimivien ammattilaisten liitto.

IAU:n jäsenet työskentelevät ilmailualalla seuraavissa tehtävissä:

 • lentokoneen huoltotyöt
 • lennonvarmistukseen liittyvät tehtävät
 • asiakaspalvelu
 • kuormaus
 • ruuanvalmistus
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,39 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kuntien, valtion, muiden julkisyhteisöjen, järjestöjen ja hyvinvointipalvelujen työntekijät

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL yhdistää hyvinvoinnin ammattilaiset ja opiskelijat kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa.

Voit liittyä JHL:n jäseneksi, jos työpaikkasi on

 • kunta
 • valtio
 • kuntayhtymä
 • seurakunta
 • edellä mainittujen omistuksessa oleva liikelaitos tai yhtiö
 • järjestö
 • yleishyödyllinen yhteisö
 • julkiselle sektorille palveluja tuottava yritys tai yhteisö
 • vastaava toimiala
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,0 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Kaupan alan sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden esimiehet

Kaupanalan esimiesliitto KEY on kaupparyhmittymistä riippumaton esimiesten etujärjestö.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
23 euroa kuukaudessa *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi

Merimies-Unioni

Laivoissa ja muissa meri- ja sisävesiliikenteen tehtävissä työskentelevät

Merimies-Unioni edustaa palkansaajia, jotka työskentelevät pääasiallisesti meri- ja sisävesiliikenteessä.

SMU:n jäsenet työskentelevät muun muassa

 • matkustaja-aluksissa
 • rahtialuksissa
 • tankkilaivoissa
 • jäänmurtajissa
 • uittohinaajissa
 • puskuproomuissa
 • yhteysaluksissa
 • losseissa
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,55 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Yksityisten palvelualojen, mm. kaupan, matkailu- ja ravintola-alan sekä siivouspalvelujen työntekijät

Palvelualojen ammattiliitto PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen työntekijöiden ja esimiesten ammattiliitto.

PAMin jäsenet työskentelevät mm. seuraavilla yksityisillä palvelualoilla:

 • vähittäis- ja tukkukaupat
 • majoitus-, ravitsemis- ja vapaa-ajan palvelut
 • siivous- ja kiinteistöpalvelut
 • apteekit
 • parturit ja kampaamot
 • varastot
 • vartiointiliikkeet
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,5 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Paperiliitto

Paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden sekä paperinjalostuksen työntekijät

Paperiliitto on paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden sekä paperinjalostuksen työntekijöiden ammattiliitto.

Paperiliiton jäseniä ovat seuraavat paperiteollisuuden ja paperinjalostuksen työntekijät:

 • koneenhoitajat
 • sellunvalmistajat ja -keittäjät
 • puunkäsittelyn hoitajat
 • kemikaalien käsittelijät
 • trukinkuljettajat
 • laboratoriotyöntekijät
 • kone-, sähkö- ja automaatiokorjaajat
 • siivoustyötä tekevät
 • rakennustyöntekijät
 • kuljetustyöntekijät
 • muut tuotannon ja ylläpidon ammattiryhmät
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,3 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Postialan sekä viestinvälitys- ja logistiikka-alojen toimihenkilöt ja työntekijät

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on posti-, viestinvälitys- ja logistiikka-alojen toimihenkilöiden ja työntekijöiden ammattiliitto. PAU on Posti-konsernin suurin ammattiliitto.

PAU:n jäsenet työskentelevät seuraavissa yrityksissä:

 • Posti Oyj
 • Posti Palvelut Oy
 • Transval
 • Åland Post
 • Ilmais- ja mainosjakeluyhtiöt
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,59 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi

Rajaturvallisuusunioni

Rajavartiolaitoksen raja- ja merivartijat, upseerit, opisto- ja erikoisupseerit sekä siviilityöntekijät

Rajaturvallisuusunioni on Rajavartiolaitoksen suurin henkilöstöjärjestö. Liitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteisöjäsen.

Rajaturvallisuusunioniin kuuluvat seuraavat Rajavartiolaitoksen henkilöstöryhmät:

 • raja- ja merivartijat
 • upseerit
 • opisto- ja erikoisupseerit
 • siviilityöntekijät
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,0 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Rakennusliitto

Rakennus-, rakennustuote-, asfaltti-, vedeneristys-, talotekniikka- ja infra-alojen työntekijät

Rakennusliiton jäsenet työskentelevät uudis- ja korjausrakennuskohteissa (talonrakennus-, maalaus- ja lattianpäällystysalojen ammatit), rakennustuoteteollisuudessa, talotekniikka-alalla, infra-alalla, asfalttialalla ja vedeneristysalalla.

Rakennusliiton jäsenet työskentelevät seuraavilla aloilla:

 • asfalttiala
 • infra-ala
 • kivipohjainen rakennustuoteteollisuus
 • lattianpäällystysala
 • maalausala
 • maanrakennusala
 • talonrakennusala
 • talotekniikka-ala
 • vedeneristysala
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
25 euroa kuukaudessa *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Rautatiealan unioni RAU

Rautateiden veturinkuljettajat ja liikenneohjaajat sekä raidealan asiakaspalvelu- ja toimistotyöntekijät

Rautatiealan Unionin jäsenet työskentelevät rautatiealalla veturinkuljettajina, liikenneohjaajina sekä raidealan asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,3 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Kaikki elintarvikealan työntekijät

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarviketeollisuudessa työskentelevien, kotimaisen ruuan ja juoman tekijöiden, oma ammattiliitto.

SEL:n jäsenet työskentelevät kaikilla elintarvikealoilla:

 • elintarviketeollisuus
 • leipomot
 • liha-ala
 • einestehtaat
 • meijerit
 • maidonjalostusteollisuus
 • panimot
 • virvoitusjuomatehtaat
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,4 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU

Jalkapallon, jääkiekon ja muiden joukkuelajien pelaajat sekä yksilölajien urheilijat

Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU kokoaa yhteen neljä urheilun pelaaja- ja urheilijayhdistystä.

SHU:n jäsenyhdistykset ovat

 • Jalkapallon Pelaajayhdistys
 • Suomen Jääkiekkoilijat
 • Urheilijayhdistys Kilpa
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
Jäsenmaksu vaihtelee jäsenyhdistyksen mukaan *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi

Suomen Liikennelentäjäliitto SLL

Finnairin liikennelentäjät

SLL valvoo Finnairin liikennelentäjien etuja.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
0,45 % + 24,15 euroa kuukaudessa *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 5€

Suomen Muusikkojen Liitto

Muusikot, balettitanssijat sekä oopperan solistit ja kuoro

Suomen Muusikkojen Liiton jäsenet ovat orkesterimuusikkoja ja musiikin eri sektoreiden freelancereita.

Muusikkojen liiton jäseniä ovat

 • orkesterimuusikot
 • teatterimuusikot
 • studiomuusikot
 • ravintolamuusikot
 • keikkamuusikot
 • kapellimestarit
 • Suomen kansallisbaletin tanssijat
 • Suomen kansallisoopperan solistit ja kuoro
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
34 euroa kuukaudessa *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 10€

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL

Sosialidemokraattiset periaatteet hyväksyvät viestinnän työntekijät

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL on yhdysside sosialidemokraattiset periaatteet hyväksyville henkilöille, jotka työskentelevät toimituksellisissa tehtävissä lehdissä ja sähköisissä viestintävälineissä sekä tiedotustoiminnan ja viestinnän palveluksessa. Liitto ei tee työehtosopimuksia eikä sillä ole työttömyyskassaa.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
40 euroa vuodessa *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi

Sähköalojen ammattiliitto

Sähköaloilla ja niihin läheisesti liittyvissä ammateissa toimivat työntekijät

Sähköalojen ammattiliiton jäsenet toimivat sähköaloilla ja niihin läheisesti liittyvissä ammateissa tai opiskelevat alan ammatteihin. Liiton kolme pääsektoria ovat energia-ict-verkostoteknologia, sähköistysala (talotekniikka-alan sähköasennustoimiala) sekä teollisuus- ja erityisalat.

Sähköliiton jäsenet työskentelevät sähköalojen ammateissa seuraavilla aloilla:

 • sähkövoimalaitokset
 • lämpövoimalaitokset
 • ydinvoimalaitokset
 • sähköjakeluala
 • tietoliikenneala
 • informaatiotekniikka-ala
 • verkostoteknologia-ala
 • sähköasennusala
 • sähköautomaatioala
 • turvatekniikka-ala
 • huolto- ja kunnossapitoala
 • raha-automaattiala
 • teollisuusalat
 • erityisalat
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,0 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Elokuvan, sirkuksen, tanssin, teatterin sekä video- ja tv-tuotannon työntekijät ja yrittäjät

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme kokoaa yhteen kahdeksan kulttuurialan järjestöä. Se on Suomen suurin taide- ja kulttuurialojen ammattiliitto.

Temen jäseniä ovat muun muassa

 • elokuvatyöntekijät
 • sirkustyöntekijät
 • teatteriohjaajat
 • teatterin tekninen henkilökunta
 • television tuotantotyöntekijät
 • tanssijat
 • tanssinopettajat
 • koreografit
 • teatteritoimihenkilöt
 • skenografit
 • valo- ja äänisuunnittelijat
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,6 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 38€

Teollisuusliitto

Mm. teknologia-, kemian- ja mekaanisen metsäteollisuuden sekä autoliikkeiden, viestintäalan ja maatalouden työntekijät

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuusalojen ammattiliitto. Se yhdistää kolme aiemmin toiminutta ammattiliittoa: Metalliliiton, TEAMin ja Puuliiton.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,0 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 0€

Tulliliitto

Tullihallinnon työntekijät ja virkamiehet

Tulliliiton jäseniä ovat Suomen tullilaitoksen työntekijät ja virkamiehet. Liitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteisöjäsen.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
0,9 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi

Vankilavirkailijain Liitto VVL

Vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijät ja virkamiehet

Vankilavirkailijain Liiton jäsenet työskentelevät Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa. Liitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteisöjäsen.

VVL:n jäsenet työskentelevät vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa mm. seuraavissa tehtävissä:

 • valvonta
 • työnjohto
 • toimistotehtävät
 • keittiötehtävät
 • taloustoimi
 • terveydenhoito
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
1,0 % palkasta *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi

Yleinen Lehtimiesliitto YLL

Lehdissä, sähköisissä viestimissä ja viestinnän palveluksessa toimivat vasemmistolaiset työntekijät

Yleinen Lehtimiesliitto YLL on lehdissä ja sähköisissä viestimissä sekä päätoimisesti tiedotustoiminnan ja viestinnän palveluksessa toimivien henkilöiden vasemmistolainen yhdysside. Liitto ei tee työehtosopimuksia eikä sillä ole työttömyyskassaa.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä:
40 euroa vuodessa *
Lisätietoa:

* ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa

Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi 15€