Ett fackförbund är mer än bara en arbetslöshetskassa

Fackförbundet förhandlar för din räkning om bättre anställningsvillkor och löner. Facket är ditt stöd om du stöter på problem i arbetslivet. Ju fler vi är, desto bättre kan vi utveckla arbetslivet.

Allmänna journalistförbundet YLL

Vänsterjournalister och informatörer på tidningar, elektroniska medier och inom kommunikation

Allmänna journalistförbundet YLL är en vänsterinriktad förbindelselänk för personer som arbetar på tidningar och elektroniska medier samt med information och kommunikation som huvudsyssla. Förbundet ingår inte kollektivavtal och har ingen arbetslöshetskassa.

Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
40 euro per år *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 15€

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Arbetstagare inom transport-, stuveri- och speditionsbranscherna samt vid resebyråer

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT är det största förbundet för yrkesfolk inom transportbranschen i Finland.

AKT:s medlemmar arbetar inom följande branscher:

 • bilbranschen
 • bilverkstäderna
 • bilservicebranschen
 • stuveribranschen
 • speditionsbranschen
 • transportbranschen
 • oljebranschen
 • terminalbranschen
 • trafikundervisningen
 • resebyråbranschen
 • kabinpersonalen
 • övriga härmed förknippade branscher
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,6 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Byggnadsförbundet

Arbetstagare inom bygg-, byggprodukt-, asfalt-, vattenisolerings- och husteknikbranschen

Byggnadsförbundets medlemmar arbetar på ny- och reparationsbyggen (yrken inom husbyggnads-, måleri- och golvbeläggningsbranscherna), inom byggproduktindustrin, husteknikbranschen, infrastrukturbranschen, asfaltbranschen och vattenisoleringsbranschen.

Byggnadsförbundets medlemmar arbetar inom följande branscher:

 • asfaltbranschen
 • stenbaserad byggproduktindustri
 • golvläggningsbranschen
 • infrastrukturbranschen
 • måleribranschen
 • markbyggnadsbranschen
 • husbyggnadsbranschen
 • husteknikbranschen
 • vattenisoleringsbranschen
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
25 euro i månaden *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Elbranschernas fackförbund

Personer inom elbranscherna och därmed nära förknippade yrken

Medlemmarna i Elbranschernas fackförbund arbetar inom elbranscherna och i därmed nära förknippade yrken eller studerar till yrken inom branschen. Förbundets tre huvudsektorer är energi-ict-nätverksteknik, elektrifieringsbranschen (elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen) samt industri- och specialbranscher.

Elektrikerförbundets medlemmar arbetar i elbranscherna inom följande sektorer:

 • elkraftverk
 • värmekraftverk
 • kärnkraftverk
 • eldistribution
 • telekommunikation
 • informationsteknik
 • nätverksteknik
 • elmontörsbranschen
 • elautomationsbranschen
 • säkerhetsteknik
 • service och underhåll
 • penningautomatbranschen
 • industrin
 • specialbranscherna
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,0 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Finlands Elitidrottares Union SHU

Idrottare inom fotboll, ishockey, lagidrott och individuell idrott

Finlands Elitidrottares Union SHU har fyra spelar- och idrottsföreningar som medlemmar.

SHU:s medlemsföreningar:

 • Jalkapallon Pelaajayhdistys
 • Suomen Jääkiekkoilijat
 • Urheilijayhdistys Kilpa
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
Medlemsavgiften varierar efter medlemsföreningen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem

Finlands Livsmedelsarbetarförbund SEL

Samtliga arbetstagare inom livsmedelsbranschen

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL är fackförbundet för dem som arbetar inom livsmedelsbranschen och tillverkar inhemska livsmedel och drycker.

SELs medlemmar arbetar inom hela livsmedelsbranschen:

 • livsmedelsindustrin
 • bagerierna
 • köttbranschen
 • färdigmatsfabrikerna
 • mejerierna
 • mjölkförädlingsindustrin
 • bryggerierna
 • läskedrycksfabrikerna
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,4 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Finlands Musikers Förbund

Musiker, balettdansare samt operans solister och kör

Orkestermusiker och frilansande musiker inom olika sektorer är medlemmar i Finlands Musikers Förbund.

Medlemmar i Musikerförbundet är

 • orkestermusiker
 • teatermusiker
 • studiomusiker
 • restaurangmusiker
 • turnémusiker
 • kapellmästare
 • Finlands nationalbaletts dansare
 • Finlands nationaloperas solister och kör
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
34 euro i månaden *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 10€

Finlands post- och logistikunion PAU

Tjänstemän och arbetstagare inom postbranschen, kommunikationsförmedling och logistikbranschen

Finlands post- och logistikunion PAU är fackförbundet för tjänstemän och arbetstagare inom post-, kommunikationsförmedlings- och logistikbranscherna. PAU är det största fackförbundet inom Postkoncernen.

PAU:s medlemmar arbetar i följande företag:

 • Posti Oyj
 • Posti Palvelut Oy
 • Transval
 • Åland Post
 • Gratisutdelnings- och reklamutbärningsföretag
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,59 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Arbetstagare inom mediebranschen vilka godkänner socialdemokratiska principer

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund är en kontaktlänk mellan personer som godkänner socialdemokratiska principer och arbetar i redaktionella uppgifter vid tidningar och elektroniska medier samt med information och kommunikation. Förbundet ingår inte kollektivavtal och har ingen arbetslöshetskassa.

Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
40 euro per år *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem

Finlands trafikflygarförbund SLL

Finnairs piloter

SLL ansvarar för intressebevakningen för Finnairs piloter.

Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
0,45 % + 24,15 euro i månaden *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 5€

Fängelsefunktionärers förbund VVL

Arbetstagare och tjänstemän vid fängelser och byråer för samhällspåföljder

Medlemmarna i Fängelsefunktionärers förbund arbetar vid Brottspåföljdsmyndigheten. Förbundet är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

VVL:s medlemmar arbetar med följande uppgifter vid fängelser och byråer för samhällspåföljder:

 • övervakning
 • arbetsledning
 • kontorsuppgifter
 • köksarbete
 • ekonomi
 • hälsovård
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,0 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Arbetstagare hos kommuner, staten, övriga offentliga samfund, organisationer och inom välfärdstjänster

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL organiserar arbetstagare, och studerande, inom välfärdstjänster i kommunerna, hos staten och inom den privata välfärdssektorn.

Du kan bli medlem i JHL om du arbetar inom

 • en kommun
 • staten
 • en samkommun
 • en församling 
 • ett affärsverk eller bolag som ägs av ovan nämnda
 • en organisation
 • ett allmännyttigt samfund
 • ett företag eller samfund som producerar tjänster åt den offentliga sektorn
 • inom en motsvarande bransch
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,0 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Gränssäkerhetsunionen

Gräns- och sjöbevakare, officerare och civila tjänstemän inom gränsbevakningsväsendet

Gränssäkerhetsunionen är den största personalorganisationen inom gränsbevakningsväsendet. Förbundet är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Gränssäkerhetsunionens medlemmar är samtliga personalgrupper inom gränsbevakningen:

 • sjöbevakare
 • gränsbevakare
 • officerare
 • befattningsofficerare
 • specialofficerare
 • civila tjänstemän
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,0 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

Förmän inom handelsbranschen samt turism-, restaurang- och fritidstjänster

Handelsbranschens föreståndarförbund är en från handelns grupperingar fristående intresseorganisation för föreståndare.

Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
23 euro i månaden *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem

Industrifacket

Arbetstagare inom teknologi-, kemiska och mekaniska skogsindustrin, i bilaffärer och inom kommunikation samt naturbruk

lndustrifacket är landets största industrifackförbund. Det bildades när Metallförbundet, Industrifacket TEAM och Träfacket fusionerades i början av året 2018.

Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,0 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Järnvägsunionen RAU

Lokförare samt tjänstemän vid järnvägen

Järnvägsunionens medlemmar arbetar som lokförare samt jobbar med trafikledning, kundservice, förvaltning och kontorsuppdrag vid järnvägen.

Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,3 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Luftfartsunionen IAU

Arbetstagare inom luftfartsbranschens teknik och service

Luftfartsunionen IAU är fackförbundet för proffs inom luftfartsbranschens teknik och service.

IAU:s medlemmar arbetar med följande uppgifter inom luftfartsbranschen:

 • service av flygplan
 • uppgifter inom flygtrafiktjänsten
 • kundtjänst
 • lastning
 • catering
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,39 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Pappersförbundet

Arbetstagare på pappers-, kartong- och cellulosafabriker samt inom pappersförädlingen

Pappersförbundet är fackförbundet för arbetstagare på pappers-, kartong- och cellulosafabriker samt inom pappersförädlingen.

Följande arbetstagare inom pappersindustrin och pappersförädlingen är medlemmar i Pappersförbundet:

 • maskinister
 • massaarbetare
 • processkötare/virkeshantering
 • processkötare/kemikaliehantering
 • truckförare
 • laboratoriearbetare
 • maskin-, el- och automationsreparatörer
 • städare
 • byggarbetare
 • transportarbetare
 • andra yrkesgrupper inom produktion och underhåll
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,3 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Servicefacket PAM

Arbetstagare inom privata servicebranscher, bl.a. handeln, turism- och restaurangsektorn och städning

Servicefacket PAM är landets största fackförbund för arbetstagare och förmän inom de privata servicebranscherna.

PAMs medlemmar arbetar bl.a. inom följande privata servicebranscher:

 • detalj- och partihandel 
 • hotell-, restaurang- och fritidstjänster
 • städning och fastighetsskötsel
 • apotek
 • frisörssalonger
 • lager
 • bevakningsföretag
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,5 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Sjömans-Unionen

Personer som arbetar på fartyg och med andra uppgifter inom sjö- och insjötrafiken

Sjömans-Unionen representerar löntagare som huvudsakligen arbetar inom sjö- och insjötrafiken.

FSU:s medlemmar arbetar bland annat på

 • passagerarfartyg
 • fraktfartyg
 • tankfartyg
 • isbrytare
 • flottningsbogserare
 • pushrar
 • förbindelsefartyg
 • vägfärjor
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,55 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 0€

Teater- och Mediearbetarna i Finland Teme

Arbetstagare och företagare inom film, cirkus, dans, teater samt video- och tv-produktion

Teater- och Mediearbetarna i Finland Teme har åtta medlemsföreningar inom kulturbranschen. Teme är landets största fackförbund för konst- och kulturbranscherna.

Temes medlemmar är bland annat

 • filmarbetare
 • cirkusarbetare
 • teaterregissörer
 • teknisk personal vid teatrar
 • tv-produktionsarbetare
 • dansare
 • danslärare
 • koreografer
 • teatertjänstemän
 • scenografer
 • ljusoch ljuddesigner
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,6 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem Bli studerandemedlem 38€

Tullförbundet

Arbetstagare och tjänstemän inom tullförvaltningen

Tullförbundets medlemmar är arbetstagare och tjänstemän vid tullverket. Förbundet är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
0,9 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem

Underofficersförbundet

Underofficerare, mekaniker, flygplansmekaniker och avtalsbundna soldater vid försvarsmakten

Underofficersförbundets huvuduppgift är att bevaka yrkesmilitärernas intressen. Förbundet är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Underofficersförbundets medlemmar är följande personalgrupper inom försvarsmakten:

 • underofficerare
 • flygmekaniker
 • mekaniker
 • avtalsbundna soldater
Medlemsavgifterna i facket och arbetslöshetskassan sammanlagt:
1,2 % av lönen *
Mer information:

* medlemsavgiften till fackförbundet kan dras av i beskattningen

Bli medlem